Året der gik…
   

Når bestyrelsen på VER ser tilbage på året der gik - siden sidste generalforsamling i februar 2017 - er det med en vis stolthed over de mange ting, der er blevet udrettet. Man kan godt konkludere, at året bar præg af ekstra stor travlhed.

To af de vigtigste mål i 2017 var effektivisering og modernisering i forhold til at forbedre medlemmernes brug af klubben, bedre økonomistyring og løfte kvaliteten af stedet.
Et tredje vigtigt mål var at skabe gode rammer for de ansatte og dermed at tiltrække endnu flere engagerede og dygtige medarbejdere.

I løbet af året opnåede vi også god belægning af både staldpladser og på rideskoleholdene, og der er nu ventelister for at blive en del af klubben enten som pensionær eller som partrytter på skolehestene.

Vi fik ansat Centerleder Camilla, som har bidraget med ansættelser af dygtige medarbejdere og effektivisering af arbejdsopgaverne i stalden. Som et godt kommunikationsmiddel blev der også etableret Facebook grupper, så medlemmer og ansatte hurtigt og enkelt kan give beskeder til hinanden. Her bliver der løbende fulgt med, således at den gode tone opretholdes.

Bestyrelsen fik etableret ny hjemmeside med Klubmodulet, som med de mange automatiske funktioner for både rideskoleryttere og pensionærer har forenklet og effektiviseret mange processer i klubben. Dette har bidraget til en stor besparelse i tid og god styring af økonomien.

Årets største projekter var uden tvivl udskiftning af bundene i ridehusene samt ny barriere, tribune og vandingsanlæg i det store ridehus. Som så mange større projekter ofte gør, så skred tidsplanen desværre også her, men med en kæmpestor indsats fra rigtigt mange af klubbens medlemmer lykkedes det at færdiggøre det flotte arbejde.


Derudover blev der udført virkelig mange større og mindre opgaver. Mange af disse blev udført ved hjælp af både sponsorater og ikke mindst de over 5000 arbejdstimer, som medlemmerne, ansatte, forældre i rideskolen og bestyrelsen har lagt i 2017.

Vi opnåede bl.a. at:

 • bygge alle wrapskurene færdige

 • fjerne de sidste gamle wrapskure

 • overvågning på området blev sat op
 • udebelysningen blev opgraderet
 • få en ny harve, der ikke længere ødelægger bundene
 • få skiftet nye vandrør med isolering og varmetrace i de helmurede udendørsbokse
 • få ryddet op i telthallen og kørt mange læs affald væk
 • springene blev malet i festlige farver
 • udskiftet en stor del af skabene til opbevaring af udstyr
 • ny foderaftale blev indgået
 • indgå aftaler med TDC og Tryg
 • arbejde med den nye lov for hold af heste
 • forberede den største kommende forandring ifa. ny stald
 • afholde møder i klubben, bestyrelsen, udvalgene, med kommunen og DRF´s distrikt 1
 • afholde mange vellykkede stævner
 • holde Muleposen åben ved alle arrangementer
 • afholde sociale arrangementer, så som sommerfest, julehygge og fastelavn
 • arrangere ridelejr, terrænture og enetimer i rideskolen
 • afholde aktiv sommerferieridning for børn i Høje -Taastrup Kommune

I løbet af 2017 er der etableret aftaler med nye sponsorer, og det er gennem dem, at vi har kunne nyde godt af alt fra præmier til stævner, overvågning, barriere m.m.

Det er også lykkedes at skabe et solidt økonomisk resultat, som har taget højde for behovet for en del af udbedringerne og fornyelserne fremadrettet. Ved gennemgangen af 2017 regnskabet med vores revisor blev der givet meget stor anerkendelse og ros. Med en omsætning på lige under 2 mill. kr. er vi trods alt en klub af en betydelig størrelse.

Vi fik desuden en ny beboer på VER. Det var hankatten Uffe, som startede med at komme på besøg i en kort periode, hvorefter han besluttede at flytte ind hos VERs to andre katte Camilla og Mulle. 

Når vi så kigger ind i året der kommer i 2018 og 2019, så vil der være mindst lige så meget, som kræver en kæmpe indsats.
Et af de største projekter vil helt klart blive realiseringen af den nye stald. I 2017 blev der lavet en aftale med Høje Taastrup Kommune om at bygge ny tidssvarende stald i 2018. Det bliver spændende at fortsætte arbejdet med dette store projekt.

Nu da vi har fået etableret hjemmeside, Facebook grupper og Klubmodul med mailfunktioner er der tilrettelagt for deling af endnu mere information, så alle, der både kan og vil, inddrages i klubbens hverdag.

Det er dejligt at opleve, at hjælpsomheden i klubben er stor, når vi har praktiske ting, der skal ordnes og bestyrelsen takker for den opbakning, vi modtager fra de mange frivillige i forbindelse med stævner og afvikling af andre arrangementer, for uden jer kunne rideklubben slet ikke fungere.
Ligeledes tak til Høje-Taastrup Kommune og Nordea fonden for deres økonomiske støtte til klubben.

Tak for et travlt år og velkommen til et nyt :)

 

Bestyrelsen
Karsten, Anita, Christina, Cecilie og Tina.

 

Sponsorer